Känner igen 4 tecken på onormalt fostervatten

Fostervatten spelar en roll för att hjälpa fostrets tillväxt, samt att skydda fostret från skador. Däremot kan fostervatten uppleva avvikelser och detta tillstånd måste ses upp för. Inse vad som är tecknen på onormalt fostervatten och riskerna.

Fostervatten börjar bildas cirka 12 dagar efter befruktning. Normalt är fostervattnet klart gulaktigt till färgen med en volym på cirka 60 milliliter (ml) vid 12 veckors graviditet, 175 ml vid 16 veckors graviditet och 400–1 200 ml vid 34-38 veckors graviditet.

Det finns dock några gravida kvinnor som har fostervatten med onormala tillstånd, till exempel är det grumligt till färgen eller att fostervattenvolymen är för liten eller för mycket.

Fostervattentillstånd är inte normalt

Det finns flera saker som kan vara ett tecken på att fostervattnet är onormalt och måste ses upp för, nämligen:

1. För mycket fostervatten

Medicinskt kallas detta tillstånd polyhydramnios. Polyhydramnios är en vanlig komplikation som upplevs av gravida kvinnor. De flesta gravida kvinnor med polyhydramnios kan föda friska barn. Du rekommenderas dock att inte ignorera detta tillstånd.

Orsaken till för mycket fostervatten är inte känd med säkerhet. Det finns dock flera riskfaktorer förknippade med polyhydramnios, inklusive:

 • Medfödda abnormiteter hos fostret, såsom oförmåga hos fostret att svälja fostervatten och utsöndra det
 • Gravida kvinnor lider av diabetes, inklusive graviditetsdiabetes
 • Tillståndet att vara gravid med tvillingar åtföljd av tvilling-till-tvillingtransfusionssyndrom
 • Rhesusblod mellan mor och foster är annorlunda eller rhesusinkompatibilitet
 • Problem med barnets hjärta, såsom medfödda hjärtfel
 • Infektion under graviditeten

Polyhydramnios kan öka risken för för tidig födsel och att gravida kvinnor får blödningar efter förlossningen. Därför är det viktigt att göra rutinmässiga graviditetskontroller för att tidigt upptäcka risken för polyhydramnion.

2. För lite fostervatten

För lite fostervatten eller oligohydramnios är mer benägna att inträffa under den sista trimestern av graviditeten. Detta tillstånd kan uppstå på grund av flera faktorer, nämligen:

 • Graviditetskomplikationer, såsom högt blodtryck, uttorkning, havandeskapsförgiftning och diabetes
 • Sen graviditet eller graviditetsålder över 42 veckor
 • Konsumtion av vissa läkemedel, som t.ex angiotensin-omvandlande enzym (ESS)
 • Placentabortfall
 • Fosterhinnan spruckit
 • Problem med fostret, såsom genetiska störningar

Oligohydramnios kan upptäckas genom att undersöka fostervattenvolymen med hjälp av ultraljud. Om gravida kvinnor får diagnosen oligohydramnios, rekommenderas det att dricka mer vatten, särskilt om de åtföljs av symtom på uttorkning.

Dessutom kräver låga fostervattentillstånd också fostervatteninjektion eller fostervatteninfusion. Detta behandlingssteg utförs av läkaren genom att ge vätska salin injiceras i fostervattensäckens vägg.

3. För tidig bristning av membran

Hos vissa gravida kvinnor kan hinnorna brista före 37 veckors graviditet. Ju tidigare detta tillstånd inträffar, desto allvarligare är tillståndet för modern och fostret.

För tidig bristning av membran har ofta ingen känd orsak, men det finns flera riskfaktorer som tros vara utlösande, nämligen:

 • Infektioner i slidan, livmodern eller livmoderhalsen
 • Rökvana
 • Historik av operation eller livmoderhalsbiopsi
 • Historik om liknande tillstånd under tidigare graviditeter
 • Fostervattensäcken är översträckt på grund av polyhydramnios eller andra orsaker

När gravida kvinnor känner att vatten rinner från slidan, antingen långsamt eller sprutar, ta omedelbart en trasa för att absorbera vätskan. Lukta doften och kontrollera om fostervattnet luktar urin eller inte. Om det inte fanns urin efter att ha kyssts, sök omedelbart medicinsk hjälp.

4. Fostervatten är onormalt färgat

Om det är nära förfallodatumet kan hinnorna brista av sig själva. Fostervattnet som kommer ut är normalt grumligt vitt till gulaktigt och luktfritt.

Fostervattnet är onormalt färgat som grönaktigt eller brunaktigt, blandat med mycket blod, tjock struktur och har en illaluktande lukt, kan tyda på abnormiteter hos fostret eller infektion i fostervattnet. Detta tillstånd måste omedelbart behandlas av en läkare.

Genom att tidigt känna igen tecknen på onormalt fostervatten kan behandlingen göras omedelbart så att risken för komplikationer minskar. Det är därför det är viktigt att regelbundet kontrollera din graviditet med din läkare eller barnmorska så att tillståndet för din graviditet och foster kan övervakas kontinuerligt.